Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept - se mere om cookies

Velkommen

Driftsstatus for Eksportportalens integrationspunkter
CVR, CHR, TRACES
 
Du kan nu begynde at bestille tid til syning af dyrene og angive oplysninger forud for eksporten ved at klikke på "Opret ny eksport".
 
Personer der er registreret med CPR nummer og udenlandske kunder skal midlertidigt ikke angive et betalingskort for at bestille syn.
 
De eksporter du tidligere har bestilt kan du finde ved at klikke på "Mine eksporter".
 
I menupunktet "Mine oplysninger" kan du rette indstillinger og oplysninger for din virksomheds- og brugerprofil.

Skån musearmen! Du kan spare mange museklik og blive hurtig ved at anvende TAB-knappen på tastaturet til at springe fra felt til felt. Med SHFT-TAB springer du tilbage til forrige felt. Når du skal vælge i drop-down menuer, kan du taste de første bogstaver eller tal for hurtigt at springe ned til det punkt du vil vælge. Også piletasterne virker mange steder.

*<rød stjerne> Læg mærke til den lille røde stjerne ud for et felt. Den optræder, når der er fejl i din indtastning. Ved at køre musen hen over stjernen, er der mange gange en forklaring på problemet.
 
Vejledning - Uploade din underskrift så dine logbøger bliver underskrevet digitalt - Vejledning underskrift.pdf
 
Aflysning/omlægning pr. 1.1.2018
Når en rekvireret kontrol på samlesteder og eksportisolationsstalde omfattet af § 9, stk. 1, aflyses eller omlægges efter ønske fra rekvirenten, betales et gebyr på 1081 kr. Ved en omlægning forstås, at kontrollen flyttes til en anden dato.
 
Når en rekvireret kontrol  direkte fra en besætning omfattet af § 10, stk. 1, aflyses eller omlægges efter ønske fra rekvirenten, betales et gebyr på 1047 kr. Ved en omlægning forstås, at kontrollen flyttes til en anden dato.
 
Når en rekvireret kontrol på samlesteder, eksportisolationsstalde eller direkte fra en besætning, på hverdage i tidsrummet mellem kl. 17 og kl. 7, i weekender, på søgnehelligdage eller på Grundlovsdag efter kl. 12, omfattet af § 9, stk. 3, eller § 10, stk. 2, aflyses efter rekvirentens ønske mindre end 72 timer før det planlagte kontroltidspunkt, betales et gebyr på 4.050 kr.
 
Tracesgebyr pr. 1.1.2018
For udstedelse af et TRACES-certifikat betales der, når udstedelsen ikke kan gennemføres online under kontrolbesøget, ud over det efter stk. 1 fastsatte beløb et gebyr på 467 kr., der ved for sen fremsendelse til Fødevarestyrelsen af de nødvendige oplysninger om udførslen dog forhøjes til 934 kr. Med for sen fremsendelse af oplysninger menes, at operatøren i forbindelse med eksport ikke inden for fristen på 4 arbejdsdage før udførslen, jf. bekendtgørelse nr. 1407 af 29. november 2016, § 10, stk. 1-2, og § 18, stk. 4, sammen med forhåndsanmeldelsen har fremsendt et elektronisk korrekt udfyldt eksemplar af dokumentet "TRACES del I - Oplysninger om sendingen", jf. Kommissionens Beslutning 2003/623/EF og Kommissionens Forordning (EF) nr. 599/2004, til certificering i Fødevarestyrelsen
 
Bemærk! Hvis det er nødvendigt at aflyse på selve eksportdagen, så ring med det samme til Fødevarestyrelsen ... dyrlægen er på vej!

 

Heste til Norge, Schweiz og Lichtenstein - vælg "EU eksport", da hestene skal køre på EU regler. Hvis du ikke kan booke den ønskede dato, så tag den dato du kan få og skriv dit ønske i notefeltet til planlæggeren.

 


​​​