Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept - se mere om cookies

Du er her: Skip Navigation LinksEksportportalen
Driftsstatus for Eksportportalens integrationspunkter
CVR, CHR, TRACES

Eksportportalen

Når levende dyr skal udføres til EU eller eksporteres til tredjeland fra Danmark, skal udførslen eller eksporten (herefter samlet kaldet eksport) forhåndsanmeldes med en række oplysninger til Fødevarestyrelsen, som på den baggrund kan udstede certifikater for dyrene.

Både privatpersoner, der fx skal have deres heste til et ridestævne i udlandet, og professionelle eksportører skal anvende Eksportportalen.

Gennem Eksportportalen bestilles tid til, at en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen kan komme for at syne dyrene. Der skal bestilles tid til syn af dyrene, senest 2 arbejdsdage før eksporten skal foregå. Du kan at ønske et særligt tidspunkt. Hvis det er muligt, vil Fødevarestyrelsen efterkomme dit ønske.

Normalt skal personer der registreret med CPR nummer og udenlandske kunder angive sit betalingskort for at bestille syn - læs mere her. P.g.a en teknisk fejl er det imidlertid ikke nødvendigt for tiden.

Når en rekvireret kontrol direkte fra en besætning omfattet af § 10, stk. 1, aflyses eller omlægges efter ønske fra rekvirenten, betales fra 1. januar 2019 et gebyr på 1094 kr. Ved en omlægning forstås at kontrollen flyttes til en anden dato. 

Når en rekvireret kontrol direkte fra en besætning omfattet af § 10, stk. 2, aflyses eller omlægges efter ønske fra rekvirenten mindre end 72 timer før det planlagte kontroltidspunkt, betales fra 1. januar 2019 et gebyr på 4.074 kr.

Frist på 2 dage for indsendelse af logbog forud for lange transporter - læs mere i nyhedsbrevet fra Fødevarestyrelsen fra d 7. juni 2019

Fødevarestyrelsens lukkedage 2019. Fødevarestyrelsen bemander samlesteder og eksporter fredag efter Kr. himmelfarts dag, 1. maj og hverdage mellem jul og nytår. Grundlovsdag bemandes samlesteder og eksporter til kl. 12. D. 24. og 31 december regnes som helligdage. Vi henviser i øvrigt til BEK nr. 1760 af 27/12/2018.

På lukkedage (hverdage) mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfarts dag og 1. maj henvises spørgsmål vedr. eksport og samlesteder til veterinærenhedernes direkte numre vedr. eksportplanlægning: VeterinærNord 72275074, VeterinærSyd 72661816, VeterinærØst 72276327.  

Særligt om heste:

Husk at have en ejererklæring for hestens sundhed parat, når dyrlægen kommer - Klik her 

Er hesten en registreret hest eller en ikke-registreret hest? -  Læs videre her

Heste skal have et gyldigt pas og skal vises til dyrlægen - læs videre her

Heste til Norge, Schweiz og Lichtenstein - vælg "EU eksport", da hestene skal køre på EU-regler.

Brugervejledninger til Eksportportalen:

Video - opret dig som bruger og tilknyt betalingskort