Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept - se mere om cookies

Du er her: Skip Navigation LinksEksportportalen
Driftsstatus for Eksportportalens integrationspunkter
CVR, CHR, TRACES

Eksportportalen

Eksport/udførsel af levende dyr til EU eller 3. land fra Danmark, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen via Eksportportalen, som efter syning af dyrene udsteder certifikater. 

Både privatpersoner og professionelle eksportører skal anvende Eksportportalen.

Normalt skal personer der registreret med CPR nummer og udenlandske kunder angive sit betalingskort for at bestille syn - læs mere her. P.g.a en teknisk fejl er det imidlertid ikke nødvendigt for tiden.

Logbog til brug for transporter over 8 timer af svin, kvæg, får, geder og ikke registrerede heste, skal indsendes til forudgående kontrol via Eksportportalen.

Særligt om heste: 

Alle heste, også føl uanset alder, skal være identificeret med et gyldigt pas for at kunne udføres.

Herudover er der forskellige regler for:

  • heste der er registreret i officielt anerkendte avls-, trav- og galopforbund eller har FEIpas ”registrerede heste”
  • og på heste der ikke er registreret i sådanne forbund, men alene har et pas ”ikke-registrerede heste”.

Kun heste fra anerkendte avls, galop og travforbund, eller heste med FEIpas regnes som registrerede i udførselsøjemed  ​ -  Læs videre her

Særligt om svin:

Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal fortsat ske via Eksportportalen, men overførslen sker som udgangspunkt ikke længere automatisk. Som eksportør skal man stilling til, hvordan man ønsker, at overførslen skal foregå. Den enkelte eksportør har disse valgmuligheder:

  • Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal ske automatisk.
  • Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal først ske, når man som eksportør selv oversender data til Svineflyttedatabasen.

Vejledning til brug af funktionen findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside, og kan findes via link længere nede på siden.

Anmeldelsesfrister

Syn af dyr, senest kl. 8.00 2 arbejdsdage før eksport/udførsel skal foregå.

Logbog til kontrol, senest kl. 8.00 2 arbejdsdage før eksport/udførsel skal foregå.

Ændring/aflysning

Ved aflysning eller ændring af synstidspunkt betales et gebyr, jf. den til enhver tid gældende Betalingsbekendtgørelse.

Helligdagene/lukkedage:

På lukkedage (hverdage) mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfarts dag og 1. maj.

Fødevarestyrelsen bemander samlesteder og eksporter fredag efter Kr. Himmelfarts dag, 1. maj og hverdage mellem jul og nytår. Grundlovsdag bemandes samlesteder og eksporter til kl. 12. D. 24. og 31. december regnes som helligdage. Vi henviser i øvrigt til BEK nr. 1760 af 27/12/2018

Spørgsmål vedr. eksportplanlægning henvises til veterinærenhedernes direkte numre: VeterinærNord 72275074, VeterinærSyd 72661816, VeterinærØst 72276327

Spørgsmål vedr. Eksportportalen: EKC@fvst.dk eller Eksportportal hotline 72661146

Spørgsmål vedr. TRACES: EKC@fvst.dk eller TRACES hotline 72661118​

Brugervejledninger til Eksportportalen:

Video - opret dig som bruger og tilknyt betalingskort

 
 
 
 

Ny - Vejledning - Overflytning af data fra Eksportportalen til svineflyttedatabasen​